PULVERLAKKERING

Våre hovedleverandører av pulverlakk

Produkt informasjon

Hvorfor pulverlakk?

  Når det kommer til lakkering, skiller en mellom den tradisjonelle våt lakkering og pulverlakkering. Pulverlakkering er regnet som en mye mer miljøvennlig prosess, siden lakken blir påført uten løsemidler. Lakkoverflatene blir meget solide slik at den blir svært bestandig mot støt og slag. Produktetsoverflate vil få en jevn og god finish. Pulverlakk kan påføres på aluminium, ubehandlet og galvanisert stål.

Utvalg i farger

Utvalget i farger er nesten ubegrenset. En kan velge mellom cirka 220 forskjellige standarder innen RAL- farger, mens i NCS-farger er det nesten ikke en farge en ikke kan få. De forskjellige pulverlakkprodusentene har lakkserier som er tilpasset det forskjellige miljøer produktet skal befinne seg i - dette kan være klimatiske eller andre forhold.

Forbehandling

Uten god forbehandling forringer en kvalitet av det ferdiglakkerte produkt. Vi forbehandler ved hjelp av kromatering. Vi tilbyr også avfetting og vask, når de delene en lakkerer ikke krever annet. Vi påser at de delene vi behandler får den riktige forbehandlingen.

Lakkeringsprosessen

Vi bruker friksjonsoppladning (triobostatisk oppladning) som påføringsmetode for pulverlakken. Lakkpulveret lades elektrostatisk i innerveggen i pistolen. Objektet som blir lakkert er jordet, slik at lakken kleber seg til objektet i et jevnt sjikt. Objektet blir deretter ført inn i en ovn, slik at  lakken smeltes og herdes.

Kapasitet

Kapasitet på lakkanlegget er objekter opp til 6,8 m lengde, 1,5 m høyde og 0,9 m bredde.

Generelt

Vi er opptatt av å ha en god dialog med våre kunder, slik at vi kan unngå problemer. Det er viktig at produktene vi skal behandle har den rette kvalitet - dette for å oppnå best mulig resultat. For å få mer informasjon vedrørende pulverlakkering, se også våre linker til våre to  hovedleverandører av lakk. Det er bare å ta kontakt med oss for eventuelle spørsmål.