ELOKSERING

Produkt informasjon

Fortetting (sealing)

Etter at varene er natur eloksert eventuelt farget, tettes porene i en sealing prosess.

Kvalitetskontroll

Produksjonskontroll i form av titrering, analyser og kontroll av de forskjellige parametrene i produksjonsprosessen  er en forutsetning for god og riktig kvalitet. Måling av sjiktets tykkelse er i seg selv ingen garanti for riktig kvalitet. De andre parametrene kombinert med sjikttykkelse gir et bilde av kvaliteten. Overflatestrukturen, farge og fargelikhet kan bare bedømmes subjektivt. Prøver med mørk og lys grensetolk brukes for å fastlegge tillatte avvik i farge. Prøver for dette formålet må utføres på samme materiale som anskaffet for hvert enkelt prosjekt.

Materialvalg

Alle aluminiumslegeringer lar seg eloksere, men ikke alle er like velegnet for eloksering. Stiller man krav til et dekorativt og jevnt utseende, som f.eks. fasader, må man bruke elokseringskvaliteten aluminium 5005. Dette er en avgjørende faktor fordi beisevirkninger (matthetsgrad) og egenfarge er avhengig av legering og forurensningselementer i den.

Kapasitet

Kapasitet på elokseringsanlegget er objekter opp til 6,8 m lengde, 1,25 m høyde og 0,5 m bredde.

Generell informasjon

Det viktig at varene som skal behandles hos oss holder god kvalitet, her med tanke på fysiske skader og ikke minst korrosjon. Derfor er kommunikasjon med kunde svært viktig slik at en unngår misforståelser. For mer utdypende spørsmål spør oss gjerne.