ELOKSERING

Produkt informasjon

Hvorfor eloksere?

Eloksering, også kalt anodisering, av aluminium anvendes i dag innen alle former for arkitektur; bil, båt, bygg, tekniske apparater osv. Oksydsjiktet korrosjons beskyttende egenskaper og dekorative utseende, samt de nye lys- og værbestandige farger, gjør aluminium til et nesten vedlikeholdsfritt bygningsmateriale. Likevel anbefales jevnlig rengjøring av de elokserte flater for å beholde dens glans og uniforme farge. 

Kontaktmerker med oppspenning

Under prosessen skal varene heves og senkes i 15 forskjellige bad. Varene skal også tilføres kraftig strøm i ett eller to bad. Derfor festes varene til aluminiums kontaktskinner ved hjelp av plasttvinger. Punktene hvor varene ligger an mot kontaktene blir ikke eloksert, og bør derfor plasseres på ikke synlige overflater. Tegninger med markering av synlige flater og eventuelle ønsker om kontaktpunkter må derfor følge elokseringsordren. Dette vil i den grad det lar seg gjøre bli tatt hensyn til. Ved avvik underrettes kunden om dette og alternativer presenteres.

Forbehandling

Ved kjemisk avfetting og en beiseprosess gies varene den ønskede overflatestrukturen før eloksering (matthet).

Eloksering

Eloksering utføres i fortynnet svovelsyre (150 - 180 g/l) med likestrøm ved 14 - 20 V. Etter eloksering er oksydsjiktet naturfarget. All bearbeiding av varer til eloksering bør skje før eloksering, fordi elokseringssjiktet ligger som en laminert glassplate på aluminiumens overflate. Ved bøying og knekking sprekker sjiktet.

Farging

Det benyttes en elektrolytisk innfargings prosess (to-trinns) for å oppnå brune nyanser fra lys brun til sort. Det skjer ved at det naturfargede sjiktet henges inn i en elektrolytt, bestående av metallsalter (tinn - sulfater) og andre kjemikalier (stabilisatorer - svovelsyre). Metallet felles ut i bunnen av sjiktets porer ved hjelp av vekselstrøm. Farger fra lys brun til sort fremstilles på denne måten - også gull fargen.